Massagebehandlingar


Terapeutisk massage som bygger på svensk klassisk massage. Behandlingen syftar till att åtgärda värk, dålig hållning och spända muskler som bidrar till obehag i vardagen. Tekniker som triggerpunktsbehandling och djup bindvävsmassage används för att ge ett så gott resultat som möjligt. Massagen anpassas alltid till ditt behov!!


Massage 30 minuter           520 kr
Massage 45 minuter           645 kr
Massage 60 minuter           780 kr
Massage 90 minuter           1200 kr

Erbjudande om klippkort (måste utnyttjas inom 1 år):
30 minuters massage
Lilla: 3 ggr – 1411 kr
Mellan: 6 ggr – 2823 kr
Stora: 10 ggr -4705 kr
45 minuters massage
Lilla 3 ggr -1750 kr
Mellan 6 ggr -3433 kr
Stora 10 ggr - 5609 kr
60 minuters massage
Lilla 3 ggr - 2122 kr
Mellan 6 ggr - 4150 kr
Stora 10 ggr - 6760 kr