Massagebehandlingar


Terapeutisk massage som bygger på svensk klassisk massage. Behandlingen syftar till att åtgärda värk, dålig hållning och spända muskler som bidrar till obehag i vardagen. Tekniker som triggerpunktsbehandling och djup bindvävsmassage används för att ge ett så gott resultat som möjligt. Massagen anpassas alltid till ditt behov!!


Massage 30 minuter           570 kr
Massage 45 minuter           695 kr
Massage 60 minuter           830 kr
Massage 90 minuter           1300 kr

Erbjudande om klippkort (måste utnyttjas inom 1 år):
30 minuters massage
Lilla: 3 ggr – 1500 kr
Mellan: 6 ggr – 3000 kr
Stora: 10 ggr -5100 kr
45 minuters massage
Lilla 3 ggr -1880 kr
Mellan 6 ggr -3700 kr
Stora 10 ggr - 6000 kr
60 minuters massage
Lilla 3 ggr - 2200 kr
Mellan 6 ggr - 4400 kr
Stora 10 ggr - 7200 kr